Ako sa vyvíjala cena zlata od roku 2001?

Ako sa vyvíjala cena zlata od roku 2001?

Zlato je symbolom hodnoty už od nepamäti. Starovekí cisári, stredovekí králi, alebo novovekí grófi- sila ich ríše, kráľovstva či grófstva priamo závisela od počtu zlatých mincí uložených v pokladnici. Táto tradícia tu zostala dodnes a štáty, ktoré majú vo svojich depozitoch uložené tony zlata, možno považovať za štáty so silnou a stabilnou ekonomikou.

Ako sa vyvíjala cena zlata od roku 2001 až po súčasnosť?

Na grafe nižšie je vidieť, ako sa vyvíjala cena zlata na svetových trhoch od roku 2001, až po súčasnosť. Ako možno vidieť, graf má výrazne stúpajúcu tendenciu a vynímajúc mierny pokles spôsobený hospodárskou krízou, zlato rástlo na hodnote v priemere približne o 10% za rok. Je to podľa vás veľa alebo málo?

V súčasnosti sú trhy so zlatom stabilizované a je očakávaný ďalší rast.

Ako sa vyvíjala cena zlata

Zdroj: goldprice.org

Vezmime si hypotetický modelový prípad

Pani Alica sa ma vo februári 2001 rozhodla kontaktovať  s plánom zhodnotiť svoje financie. Dohodli sme si stretnutie, pani Alici boli vysvetlené všetky výhody a ďalší postup, na základe čoho sa rozhodla investovať. Mimoriadne sa jej páčila tzv. výhoda mimoriadneho majetku, čo znamená, že aj prípadný krach samotnej banky, v ktorej je zlato uložené, na neho nemá vplyv a bolo by jej aj napriek tomu fyzicky odovzdané.

Pani Alica sa rozhodla jednorázovo investovať

Pani Alica sa rozhodla jednorázovo investovať svojich 45 000 SK (asi 1500€). Roky plynuli a pani Alica dosiahla dôchodkového veku. Uvážila teda, že je čas svoju investíciu zhodnotiť a rozhodla sa predať svoje zlato banke späť. Vybavila všetky potrebné náležitosti a peniaze mala na účte do troch dní. Po zohľadnení menových kurzov prišla pani Alici na účet suma o výške približne 6530 € (teda 196 740 SK).

Slušné zhodnotenie, že?

Ak aj vy rozmýšľate, že využijete priemerný 10%-ný rast hodnoty zlata ročne vo svoj prospech, avšak máte množstvo nezodpovedaných otázok, neváhajte ma kontaktovať, rád vám poskytnem dostatočné  informácie a odpovede, ktoré potrebujete k rozhodnutiu pre vašu zlatú budúcnosť.

Comments are closed.

Investujeme do zlata
5 tipov, ktoré by ste mali vedieť hneď teraz